02176214422 – 02176216331 – 02176211709

زمین ورزشی شهرک بیمه

کشور: ایران استان: تهران شهر: تهران شهرداری منطقه ۵ (محله بیمه) نوع محصول: فان گراس ۵۰ میل سال ساخت: ۱۳۹۵  
ادامه مطلب

زمین فوتبال سردار جنگل

کشور: ایران استان: تهران شهر: تهران شهرداری منطقه ۵ (محله سردار جنگل) نوع محصول: فان گراس ۵۰ میل سال ساخت: ۱۳۹۴
ادامه مطلب

زمین فوتبال خزانه

کشور: ایران استان: تهران شهر: تهران، شهرداری منطقه ۱۶ نوع محصول: فان گراس سال ساخت: ۱۳۹۳
ادامه مطلب

زمین فوتبال کنگان

کشور: ایران استان: بوشهر شهر: کنگان، فاز ۱۴ پارس جنوبی نوع محصول: یافل، مونوفلامنت ۵۰ میل سال ساخت: مرداد ۱۳۹۳
ادامه مطلب